VTW/VNG bijeenkomst op 12 december 2014

Op vrijdagochtend 12 december 2014 organiseert de VTW, in samenwerking met de VNG, een themabijeenkomst over de relatie tussen gemeenten en woningcorporaties en de rol van de RvC hierin. De gevolgen van de novelle/ Herzieningswet en de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties over dit onderwerp zullen uiteraard ook worden besproken.

In het kader van ‘De aanspreekbare commissaris’ en een adequate informatievoorziening wordt de relatie van de RvC met de verschillende belanghouders van corporaties steeds belangrijker. Hierbij komen vragen aan de orde of de RvC dan niet op de stoel van de bestuurder gaat zitten en wat je als RvC wel en niet met de belanghouders kan bespreken. De gemeente is één van de belangrijkste belanghouders van de corporatie. In de Herzieningswet/novelle wordt deze relatie alleen maar belangrijker.

Datum: vrijdag 12 december 2014
Tijd: 09.30-13.00 uur (programma van10.00 uur-12.00 uur)
Locatie: Expo Houten te Houten

Programma
09.30 – 10.00 uur Inloop

10.00 – 12.00 uur

12.00 – 13.00 uur Lunch

Aanmelden
VTW-leden kunnen zich voor deze bijeenkomst online aanmelden via de link in de mail die ze 10 november 2014 hebben ontvangen.


Terug