Regionale bijeenkomsten CFV voor toezichthouders: november en december 2014

In november en december 2014 organiseert het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) vier regionale bijeenkomsten voor toezichthouders bij woningcorporaties. Tijdens die bijeenkomsten wil het CFV met u in gesprek over de rol van het interne toezicht en hoe deze het externe (financiële) toezicht kan versterken en vice versa.

CFV heeft in 2013 het financieel toezicht op woningcorporaties verbreed en verscherpt. In plaats van de solvabiliteit- en continuïteitsoordelen, ontvingen corporaties eind 2013 een integraal financieel toezichtoordeel op basis van zes toezichtvelden. Ook zijn alle financiële beoordelingen openbaar gemaakt en ontvangen RvC's een afschrift van de beoordeling. De afgelopen twee jaar kregen corporaties meer dan voorheen maatregelen en interventies opgelegd. Met de extra handhavingsbevoegdheden die CFV met ingang van september 2014 van de minister gemandateerd heeft gekregen, zal CFV nóg slagvaardiger toezicht kunnen houden. Wat betekent dat voor uw rol? Wat kunt u met de toezichtinformatie, beoordelingen en interventies? En wat verwacht het CFV van u en waarom? Hierover voert CFV graag met u het gesprek.

De bijeenkomst start met een presentatie over recente ontwikkelingen. Vervolgens zal na een korte pauze een debat plaatsvinden tussen Albert Kerssies (directeur VTW) en Theo Nieuwenhuizen (volkshuisvestelijk toezichthouder van ILT) en Daphne Braal (directeur CFV).

Programma
Vanaf 19.00 uur: Ontvangst met thee, koffie, fris
19.30 uur: Presentatie CF
20.15 uur: Pauze
20.30 uur: Debat
21.15 uur: Afsluiting met drankje

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Aanmelden
Aanmelden kan per mail via info@cfv.nl, onder vermelding van naam, corporatie en de datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen. Uontvangt dan een bevestiging met routebeschrijving per mail retour.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het CFV: 035-6954070.


Terug