Aedes benchmark

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 10 november jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het openbaar maken van de Aedes benchmark. Hij gaat in de brief in op welke instrumenten binnen de sector worden ingezet voor benchmarken en meldt wat de stand van zaken is omtrent het Corporatie Benchmark Centrum, het CiP en de meerdimensionale Aedes-benchmark.

U kunt de Kamerbrief hier downloaden.


Terug