Reactie VTW op internetconsultatie Hervorming huurtoeslag / normhuren

Het kabinet heeft een concept wetsvoorstel 'Hervorming huurtoeslag' opengesteld voor internetconsultatie. Het voorstel komt voort uit een afspraak in het coalitieakkoord om op termijn het toeslagensysteem af te schaffen. In dit wetsvoorstel wordt huur voortaan niet meer vastgesteld op basis van de huur die een huurder daadwerkelijk betaalt, maar op basis van een zogeheten normhuur van € 520. De VTW is zeer kritisch op dit voornemen en vraagt de minister dit wetsvoorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer.

Hoewel de huurtoeslag primair de overheid en de individuele huurder aangaat, heeft een dergelijke stelselwijziging grote impact op de sociale huursector. Ongeveer 300.000 huishoudens gaat er hierdoor financieel op achteruit - en die groep kan in de toekomst nog veel groter worden. De consultatie is op 5 juli 2022 geopend en sluit al weer op 2 augustus a.s.

De VTW heeft een reactie op de consultatie ingestuurd. 

Meer informatie
Wetsvoorstel hervorming huurtoeslag (pdf, 0,1MB)
Toelichting op wetsvoorstel hervorming huurtoeslag (pdf, 0,5MB)
IAK (integraal afwegingskader) vragen bij wetsvoorstel (pdf, 0,1MB)

Andere reacties inzien of zelf reageren op deze consultatie? Dat kan hier.


Terug