Om (nog eens) te lezen... interessante interviews over onderwerpen die voor u als toezichthouder van belang zijn

Elke twee weken staat in de VTW Nieuwsbrief een interview over een inhoudelijk onderwerp waar u in uw werk als toezichthouder mee te maken krijgt. In deze zomernieuwsbrief hebben we deze voor u gebundeld, zodat u deze (nog eens) kunt lezen aan de rand van het zwembad of een schaduwrijk plekje.

Interviews - de rol van de toezichthouder
Toezichtvisie
‘Hulpmiddel voor het goede gesprek over goed toezicht’ - interview met Stefan Cloudt over handreiking criteria toezichtvisie

Besluitvorming 
‘Moedig eigen geluid van RvC-leden aan’ - interview Tessa Coffeng over promotieonderzoek naar besluitvorming toezichthouders

Permanente educatie en ontwikkeling
‘We moeten goed luisteren naar behoefte leden’ - Interview met Maarten van de Donk, nieuwe voorzitter Programmaraad

Handelen als toezichthouder
'Hecht geen waarde aan lof, maar aan het goede doen' - interview met Robert de Heer, lid VTW-Denktank 'Toekomt van het toezicht'

Interviews - Autoriteit Woningcorporaties
‘Vanuit de maatschappelijke opgave naar de regels kijken’ - interview met Hugo Eekhof (Aw) over nieuw beoordelingskader Aw en WSW

‘We zijn als Aw een lerende organisatie’ - interview met Bianca van den Heuvel, nieuw hoofd afdeling Vergunningverlening Aw

Interviews - specifieke onderwerpen
Duurzaamheid
Bestuurder bevragen op brede visie duurzaamheid’ - interview met Gerard van Bortel (TU Delft, commissaris) over VTW-handreiking Circulaire economie en biodiversiteit

Energiearmoede
‘Denk óók aan de toekomstige huurder’ - interview met VTW-lid Ruud Geelhoed over dilemma’s energiearmoede

Ouderenhuisvesting
Sta open voor dromen van ouderen’ - Aziza Aachiche, commissaris wonen en zorg, over pamflet Rebellie in participatie

Kleine corporaties & MKW
‘Maak juiste afwegingen bij fusie’ - interview met Hendrik Hoogenkamp (Beter Wonen) als nieuwe voorzitter platform MKW

Opgaven en Ruimtelijke Ontwikkeling
Bevraag bestuurder op samenhang in opgaven’
 - interview Jantine Kriens (commissie Raad Leefomgeving en Infrastructuur) over grote opgaven en te weinig sturing op ruimte

 


Terug