Hoge Raad: Bruto verhuurderheffing volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting

De Hoge Raad heeft op 8 juli 2022 geoordeeld dat de bruto verhuurderheffing aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting. Een corporatie was in cassatie gegaan bij het hoogste rechtscollege van Nederland, nadat de rechtbank en het Hof de corporatie ongelijk hadden gegeven. De corporatie was namelijk van mening dat de RVV-heffingsvermindering in verband met transformatie gezien moest worden als een investeringssubsidie en niet als een vermindering van de bruto verhuurderheffing. De Hoge Raad is het met de corporatie eens.

Op de website van Aedes vindt u meer informatie over deze casus en de fiscale gevolgen hiervan voor woningcorporaties.

Aedes nieuwsbericht: Hoge Raad: Bruto verhuurderheffing volledig aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting


Terug