Politiek nieuwsoverzicht 18 juli 2022: Digitale inkomenstoets voor corporaties; en internetconsultaties over normhuren en huurverlaging 2024 geopend

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: De Tweede Kamer is al met reces, maar helemaal stil is het (nog) niet. Minister De Jonge laat weten dat hij een wetsvoorstel in voorbereiding heeft over de digitale inkomenstoets voor corporaties. Ook staan er twee internetconsultaties open over belangrijke onderwerpen: een stelsel van normhuren en een huurverlaging in 2024; Kamerlid Peter de Groot (VVD) klimt in de pen met Kamervragen over statushouders in Utrecht en over flexwoningen.

Noot: dit is het laatste politiek nieuwsoverzicht voor de zomervakantie. De volgende verschijnt eind augustus weer.

Digitale inkomenstoets
Minister De Jonge wil op korte termijn met een wetsvoorstel komen om de digitale inkomenstoets voor woningcorporaties beschikbaar te maken. Volgens de minister is uit een pilot gebleken dat dit een effectieve methode is tegen fraude met inkomensgegevens.

"Gegeven de positieve evaluatie van de pilot beoog ik de werkwijze met de digitale gegevensstroom voor de inkomenstoets landelijk bruikbaar te maken voor alle woningcorporaties die dit willen. De voorbereidende werkzaamheden zijn daarvoor in gang gezet," aldus De Jonge.
"Daarbij ga ik echter wel uit van een alternatieve werkwijze dan in de pilot werd gebruikt, waarbij niet de nadelen optreden van het gebruik van de BRP-gegevens. Ik bereid op dit moment een wetsvoorstel voor waarmee een juridische grondslag wordt geboden voor het verwerken van het Burger Servicenummer (BSN) door woningcorporaties en hun woonruimteverdelers voor het uitvoeren van de inkomenstoets."

De verwachting is dat de nieuwe werkwijze zorgt voor een lagere administratieve lastendruk voor corporaties.

Kamerbrief: Actualiteiten digitale gegevensstroom inkomenstoets voor woningcorporaties

Internetconsultatie huurverlaging huurders met een laag inkomen
Huurders die een laag inkomen hebben en die van een sociale huurwoning van woningcorporatie huren, krijgen in 2024 recht op huurverlaging. Dat geldt als zij meer huur dan €550 per maand betalen. Dat is de essentie van een internetconsultatie die het ministerie op 5 juli jl. geopend heeft.

De reactietermijn is krap: na vier weken sluit de consultatie al weer, op 2 augustus a.s. Wie wil reageren, zal dus snel moeten zijn. 

De voorgestelde huurverlaging komt ook aan bod bij de recente VTW Podcast over de Nationale prestatieafspraken. Deze is via deze link te beluisteren op onze website, maar ook te vinden in uw favoriete podcast app (o.a. Spotify, Google Podcast en Apple Podcast)

Internetconsultatie Normhuren, oftewel Hervorming huurtoeslag
In het regeerakkoord van Rutte IV is een hervorming van de huurtoeslag aangekondigd. De internetconsultatie staat nu open. De coalitiepartijen spraken af een stelsel van normhuren in te willen voeren. In plaats van de daadwerkelijke huur die iemand betaalt, wordt een normhuur (€520) ingevoerd. Ook wordt de subsidiëring van servicekosten afgeschaft en wordt de maximale huurgrens afgeschaft. De leeftijdsgrens gaat van 23 jaar naar 21 jaar, waarmee de totale doelgroep licht wordt uitgebreid. 

Kritiek is er al vanaf dag één en nu de consultatie open is gegaan, hebben Aedes, Woonbond en VNG zeer kritisch gereageerd. Meer informatie bij Aedes: 'Kabinetsplan: minder huurtoeslag voor honderdduizenden huishoudens.'

Ook hier is de reactietijd kort: de consultatie is open van 5 juli tot 2 augustus 2022. De VTW heeft een podcast over normhuren gemaakt. Luister deze via onze website of via uw favoriete podcast app (o.a. Spotify, Google Podcast en Apple Podcast)

Kamervragen (1): 
De gemeente Utrecht besloot onlangs om statushouders zes weken lang voorrang te geven op sociale huurwoningen. (Lees het NOS-bericht hierover). Kamerlid Peter de Groot (VVD) is het daar duidelijk niet mee eens, zo blijkt uit de set Kamervragen die hij heeft gesteld. Hij haalt hierin onder meer aan dat ook andere aandachtsgroepen al lang op een woning wachten, vraagt of de minister "Deelt u de mening dat dit voornemen van Utrecht asociaal en onrechtvaardig is..." en hij vraagt de minister naar zijn regie. 

Kamervragen (2):
VVD-er De Groot had nog meer op de NOS-site gelezen, blijkens zijn volgende set vragen, naar aanleiding van het NOS bericht over flexwoningen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vindt namelijk dat het bouwen van flexwoningen niet opschiet. De Groot wil graag weten hoe dat nu kan, terwijl de minister "onlangs heeft aangekondigd 100 miljoen euro, bovenop de al bestaande 105 miljoen euro, uit te trekken voor tijdelijke woningen?" Ook vraagt hij wat de minister kan doen om flexwoningen een beter imago te geven. Net als bij de Kamervragen over de gemeente Utrecht (zie hierboven), vraagt hij de minister om alle vragen (9 over de casus Utrecht en 12 over flexwoningen) afzonderlijk te beantwoorden. Een handig trucje om te voorkomen dat de minister meerdere vragen in één klap meeneemt in een beleidsbetoog. 

---
Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug