Om te lezen... verdiepende boeken

Op zoek naar stimulerend leesvoer tijdens de zomervakantie? En een beetje uitgekeken op thrillers met sombere Scandinavische speurders; op epische romantiek over twee tegenpolen die elkaar in een zonovergoten Zuid-Europese stad ondanks alle obstakels uiteindelijk toch vinden (of juist niet); of op complexe relaties en intriges in een broeierige atmosfeer in de betere buitenwijken? Dan heeft de VTW een aantal verdiepende tips voor u.

Inclusief strategisch partnerschap - Rienk Goodijk

Het thema strategisch partnerschap staat inmiddels hoog op de bestuurlijke agenda, vooral bij (semi-)publieke organisaties. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van een verhouding tussen bestuur en toezicht die voor de organisatie veel meer kan opleveren dan de vaak overheersende procedurele omgang. Bij inclusief strategisch partnerschap gaat het vooral ook om het zoeken naar passende verbindingen en dialoog met stakeholders ten einde de maatschappelijke opdracht van de organisatie te kunnen realiseren. Dat vraagt bestuurders die openstaan voor ‘het andere’, die met onzekerheid durven omgaan en kunnen vertrouwen op wijze toezichthouders.

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk is bijzonder hoogleraar Governance in het (semi)publieke domein verbonden aan het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ook is hij senior-consultant bij GITP Executive Expertise.

Recensie van 'Inclusief strategisch partnerschap' door VTW-lid Maarten Vermeulen


Wij zijn de stad - Floor Milikowski

"Op steeds meer plekken in de stad nemen buurtbewoners het heft in handen. Zij kennen de buurt en haar bewoners beter én langer dan wie dan ook en ontwikkelen plannen om de hechtheid van de buurt te bevorderen of in stand te houden. De toekomst van superdiverse steden, betoogt Floor Milikowski, ligt juist hier, waar het barst van de jonge, ambitieuze kunstenaars, ondernemers en maatschappelijk werkers. Gesterkt door de gemeenschappen waaruit zij komen, bundelen ze de krachten – voor een gelijkwaardigere toekomst, waarin niemand wordt vergeten."

Floor Milikowsi is journalist en geograaf. In haar nieuwste boek schrijft ze over Amsterdam. Van dit boek hebben we nog geen recensie. Zie ook verderop in deze nieuwsbrief.

Milikowski was ook één van de tafelgasten tijdens het online VTW-congres over Opgaven en middelen in 2021. Eerder schreef ze een ander lezenswaardig boek:

Een klein land met verre uithoeken - Floor Milikowski

In ‘Een klein land met verre uithoeken’ schetst geograaf en journalist Floor Milikowski een uiterst treffend tijdsbeeld van dorpen en steden. Bewoners en bestuurders zijn op zoek naar houvast in een veranderd land. In Nederland groeit de kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden. Op andere plekken krimpt de bevolking en moeten ziekenhuizen en scholen hun deuren sluiten. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders. Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter. Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen?

Ook van dit boek hebben we nog geen recensie. Interesse om deze te schrijven? Kijk dan verderop in deze nieuwsbrief.

De zeven vinkjes - Joris Luyendijk

Stel: je kunt niet gediscrimineerd worden en je hoeft je nooit ergens aan te passen, omdat iedereen zich altijd aanpast aan jou. Stel dat je vervolgens ook nog de meest prestigieuze opleiding van het land hebt, zodat je ook daarop niet gepakt kunt worden. Dan kun je dus niet weten hoe kwetsbaarheid voelt. Maar omdat je alles mee hebt en niks tegen, is de kans wel maximaal dat je het ver brengt in de samenleving.

Joris Luyendijk is journalist en publicist. Hij was, net als Milikowski, tafelgast bij het online VTW congres over Opgaven en Middelen in 2021. Zijn boek 'De zeven vinkjes' was destijds nog niet gepubliceerd, maar veel van de thema's komen in zijn bijdrage wel aan de orde. 

Recensie: 'De zeven vinkjes' van Joris Luyendijk - door VTW-lid Maud Groenberg


Onder commissarissen - Marilieke Engbers

Onder commissarissen laat aan de hand van een parabel over het jonge, enthousiaste RvC-lid Thomas zien waar het misgaat: ambigue governance-regels zorgen ervoor dat de tienduizenden commissarissen in Nederland vaak zo druk zijn met elkaar, met het in stand houden van goede relaties en met het voldoen aan procedures en regels, dat ze nauwelijks toekomen aan kritische reflectie op strategische en maatschappelijke uitdagingen. Met dit boek geeft Marilieke Engbers inzicht in de complexiteit van het samen toezicht houden binnen RvC’s en raden van toezicht en wil ze een gesprek op gang brengen over de onmogelijkheid daarvan. Het is een pleidooi voor een menselijker toezicht, opdat commissarissen zich volledig kunnen richten op de zaken die er werkelijk toe doen.

Marilieke Engbers promoveerde in 2020 op “hoe het ongezegde de strategische besluitvorming in RvC's beïnvloedt” aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze combineert het doceren over strategie realisatie voor de controllersopleiding van de VU met het spreken over het ongezegde, paradigmaconflicten en besluitvorming, governance en ethiek, en kracht en tegenkracht met advieswerk over effectiviteit van de boardroom, zelfevaluaties, strategie en leiderschap. Op basis van haar promotieonderzoek en haar consulting werk heeft Marilieke een methode ontwikkeld die de besluitvorming en de spreekcultuur in de boardroom verbetert.

Alle VTW-leden hebben dit boek eerder dit jaar cadeau gekregen van de VTW in het kader van ons 20-jarig bestaan. Mocht u het nog niet gelezen hebben... doen! Het heeft bovendien een handzaam formaat dat u makkelijk mee kunt nemen. 

Recensie: "Onder commissarissen" van Marilieke Engbers - door VTW-lid Boban Vukicevic


Uitgewoond - Cody Hochstenbach

Stadsgeograaf Cody Hochstenbach laat op basis van jarenlang onderzoek zien dat het fundamentele recht op een betaalbaar, passend, gezond en veilig thuis steeds minder vanzelfsprekend is. De huidige woningmarkt werkt niet voor iedereen. Sterker nog, het vergroot juist de ongelijkheid - tussen arm en rijk, jong en oud, huurder en koper. Uitgewoond legt de structurele oorzaken van deze wooncrisis bloot. De torenhoge woningprijzen en huren zijn geen stom toeval. Decennialange neoliberale politiek is verantwoordelijk voor de huidige malaise; politici en beleidsmakers zijn geobsedeerd door woningbezit en betaalbaar huren staat laag op hun prioriteitenlijst.

Cody Hochstenbach is postdoctoraal onderzoeker en stadsgeograaf aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ook zeer actief op Twitter als @CodyHochstenB

Recensie van "Uitgewoond" van Cody Hochstenbach - door VTW-lid Frans Kooiker


Terug