3 december 2014: SOM-seminar 'Toezicht op Betaalbaarheid en Efficiency'

Op 3 december a.s. organiseert Seminars op Maat (SOM) de bijeenkomst 'Toezicht op Betaalbaarheid en Efficiency' voor woningcorporaties.

De Rijksoverheid vindt dat woningcorporaties zich moeten concentreren op de kerntaak: Het zorgdragen voor voldoende betaalbare woonruimte voor de huishoudens met bescheiden inkomens. Maar in veel regio’s is de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen een probleem. Kan de ondersteuning rond het wonen voor de doelgroep, al dan niet in samenwerking met gemeenten, nog effectiever worden ingericht?

Ook woningcorporaties moeten voor de laagst mogelijke prijs de beste prestaties leveren. Maar de netto bedrijfslasten variëren nog tussen de € 800 en € 2.200. Bij zakelijk ingestelde commerciële beheerders bedragen deze kosten nu ca. € 700. Als gevolg van de hogere bedrijfskosten bij corporaties kunt u minder investeren voor uw doelgroep.

Om efficiënter te presteren wordt u verplicht om op marktwaarde te waarderen en te sturen. Welke overhead kosten passen bij verschillende soorten woningcorporaties? U kunt zelf al uw kosten vergelijken met uw collega’s via het benchmarkcentrum. Maar hoe efficiënt kunnen of moeten woningcorporaties worden in de toekomst?

Moet de organisatie van de woningcorporatie anders worden ingericht? Wat zijn de voor- en nadelen van het driekamermodel als denkkader en als methodiek. En is asset management een voorbijgaande ‘hype’ of een nieuwe realiteit bij corporaties?

Sprekers zijn: o.a. Bas Jan van Bochove, Hugo Priemus, Peter Boelhouwer en Jan van der Moolen.

VTW-leden krijgen 150 euro korting. Aanmelden kan via de website van Seminars op Maat.


Terug