Randvoorwaarden voor goed intern toezicht

De VTW heeft voor commissarissen die toezicht houden bij woningcorporaties een aantal belangrijke randvoorwaarden voor goed intern toezicht geformuleerd. De handreiking 'Randvoorwaarden goed intern toezicht' beoogt de randvoorwaarden te verduidelijken en geeft commissaris handvatten voor een goede invulling van de dagelijkse toezichtspraktijk.

Download de handreiking 'Randvoorwaarden goed intern toezicht'


Terug