Participatieve leiders nodig in toezicht

Op 12 mei jl. promoveerde Tessa Coffeng. Met haar proefschrift geeft zij, vanuit een sociaal psychologisch perspectief, meer inzicht in de besluitvorming van externe en interne toezichthouders op individueel en groepsniveau. Deze inzichten kunnen toezichthouders helpen om hun eigen besluitvorming onder de loep te nemen en om volgende stappen te zetten in het verbeteren van hun besluitvorming.

In een interview met het FD d.d. 12-05-2022 stelt Coffeng dat de besluitvorming van toezichthouders verbeterd kan worden met een combinatie van de juiste afspraken, tools, gedragsregels, een stevige, participerende voorzitter, verschillende profielen binnen een team en een solide evaluatie achteraf. 

Denkfouten in besluitvorming
Via vragenlijststudies en veldexperimenten onder diverse steekproeven van toezichthouders onderzocht Coffeng in welke mate toezichthouders zich bewust zijn van, en beïnvloed worden door, denkfouten in de besluitvorming. Daarnaast testte zij de effectiviteit van verschillende communicatiestrategieën en besluitvormingstechnieken (een rolverdelingprocedure en een beslismatrix) die als doel hebben om bewustzijn te verhogen en de besluitvorming van toezichthouders te verbeteren.

Risico op nemen suboptimale beslissingen
Coffengs bevindingen laten zien dat toezichthouders beïnvloed worden door denkfouten in de besluitvorming, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit verhoogt het risico op het nemen van suboptimale beslissingen.

Neiging tot overschatting beslissingen
De onderzoeksresultaten impliceren bovendien dat toezichthouders zich over het algemeen weinig bewust zijn van hun eigen denkfouten en dat zij geneigd zijn om de kwaliteit van hun beslissingen te overschatten. 

Participatieve leiders
Daarnaast laat Coffeng met haar proefschrift zien dat het informeren over de risico’s van denkfouten en het aanreiken van besluitvormingstechnieken onvoldoende effectief is om denkfouten tegen te gaan. Wel blijkt dat participatieve leiders toezichthouders kunnen aanmoedigen om weloverwogen en tijdig beslissingen te nemen.

Bron: Universiteit van Utrecht en FD

Download het proefschrift: Bias in supervision: A social psychological perspective on regulatory decision-making

Lees het interview in het FD d.d. 12-05-2022 (achter betaalmuur)

Lees het interview in Toezien d.d. 17-05-2022

Lees het interview met Tessa Coffeng in de VTW-Nieuwsbrief van juni 2021: Daag aannames van andere toezichthouders in RvC uit’ - interview met promovenda Tessa Coffeng over besluitvorming in de bestuurskamer

Lees het nieuwsbericht op de VTW-website van 3-4-2018: Objectieve besluitvorming in de boardroom, een utopie?


Terug