Minister presenteert 2e programma Nationale Woon- en Bouwagenda: Een thuis voor iedereen

Op 12 mei jl. presenteerde minister Hugo de Jonge het programma 'Een thuis voor iedereen' aan de Tweede Kamer. Dit is het 2e van de 6 programma's onder de Nationale Woon- en Bouwagenda die onderling sterk met elkaar zijn verbonden. 

In maart maakte de minister al zijn plannen over Woningbouw bekend (zie nieuwsbericht op VTW-website d.d. 14-03-2022). De komende maanden volgen nog de programma's Betaalbaar wonen, Verduurzaming gebouwde omgeving, Leefbaarheid en veiligheid en Wonen en ouderen.

Doel van het programma 'Een thuis voor iedereen' is te zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Om dit doel te realiseren maken rijk, provincies, gemeenten en woningcorporaties afspraken over bouw, toewijzing en ondersteuning. Specifiek gaat het o.a. om:

De afspraken worden uitgewerkt langs 4 actielijnen:

  1. Voldoende betaalbare en passende woningen
  2. Evenwichtige verdeling over alle gemeenten
  3. Combineren van wonen, zorg, welzijn en werk
  4. Inzet op preventie

Download de Kamerbrief en het programma 'Een thuis voor iedereen'

Bekijk het persbericht van Aedes d.d. 12-05-2022: Programma 'Een thuis voor iedereen' is kerntaak van de corporaties


Terug