Jaarcongres Stedelijke Transformatie op 2 juni 2022

Gebiedstransformatie kan substantieel bijdragen aan de woningbehoefte. Daarnaast kunnen transformaties zorgen voor toekomstbestendige en betaalbare woongebieden, die inclusief, gezond, duurzaam en veilig zijn. Het transformeren van bestaande stedelijke gebieden kan ingewikkeld zijn, gelet op de vele opgaven die er liggen en de kosten die met transformatie gemoeid zijn. Maar het kan wél! Zeker als we samenwerken, innoveren en kennis blijven delen.

Tijdens het vijfde jaarcongres Stedelijke Transformatie op donderdag 2 juni wordt besproken wat er nodig is om gebiedstransformaties van de grond te krijgen en te laten slagen. En worden ervaringen uitgewisseld.

Deelname aan het congres is kosteloos voor medewerkers van gemeenten, provincies, Rijk, kennisinstellingen, corporaties en leden van Neprom, Bouwend Nederland en IVBN. Andere deelnemers betalen 150 euro (exclusief BTW).

Meer informatie over het programma, sprekers en wijze aanmelding: https://www.stedelijketransformatie.nl/bijeenkomsten/jaarcongres-stedelijke-transformatie-2022


Terug