Jubileumtour 20 jarig bestaan VTW: fysieke ontmoeting tijdens regionale bijeenkomsten en afsluitend lustrumcongres

De VTW bestaat dit jaar 20 jaar. Wij vieren dit graag samen met onze leden en belanghouders en nodigen u van harte uit voor één van de 7 regionale bijeenkomsten in de maanden juni en september, en voor ons afsluitend lustrumcongres op 7 oktober.  

De rol van het intern toezicht in de corporatiesector is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dat is ook logisch, gezien alle urgente maatschappelijke vraagstukken waar corporaties nu mee worden geconfronteerd. Tijdens de jublileumtour willen wij met onze leden en belanghouders in gesprek over ‘De toekomst van het toezicht in de corporatiesector’. Belangrijke vragen hierbij zijn: Is het intern toezicht voldoende voorbereid op de complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd en toekomst? Moet het intern toezicht verder worden ontwikkeld? En zo ja, hoe? 

Leden van de VTW kunnen zich via de Leden Login voor één van de 7 regionale bijeenkomsten inschrjven.

Tijdens de jubileumtour bezoekt de VTW in de maanden juni en september 7 regio's. Wij zijn te gast bij 7 verschillende woningcorporaties, met wie wij samen het concrete (regio)programma invullen. Basis voor de gesprekken en activiteiten zijn het rapport van de VTW Denktank over de toekomst van het toezicht met vier ontwikkelpunten en het rapport van de RUG met 8 aanbevelingen.

Het jubileumcongres op 7 oktober vormt de feestelijke afsluiting van de jubileumtour.

Data en locaties

Regio                            Datum                                    Corporatie 
Oost 2 juli 2022 Vechtdal Wonen - Ommen
Noord Oost 16 juni 2022 Accolade - Heerenveen
Zuid West 23 juni 2022 Stadlander - Bergen op Zoom
Midden Oost 8 september 2022 Vivare - Arnhem
Noord West 15 september 2022 Ymere - Amsterdam
Midden West 22 september 2022 Mozaïek Wonen – Gouda
Zuid Oost 29 september 2022 Wonen Limburg - Roermond


Tijdsindeling programma

18.00 - 18.30 uur:     
18.30 - 20.30 uur:
Inloop en eenvoudige (brood-pasta) maaltijd voor deelnemers bijeenkomst       
Inhoudelijk programma - inleiding directeur VTW, inleiding RvC/bestuur gastcorporatie,
discussie in groepjes aan de hand van stellingen, plenaire terugkoppeling    

Terug