Gezamenlijk congres VTW & Aedes met aansluitend ALV op 9 juni 2022

Op 9 juni a.s. organiseren de VTW en Aedes samen een middagcongres met als titel ‘Van lobby naar leveren naar nog meer leveren’ in Fort Voordorp.

De corporatiesector staat de komende jaren voor veel urgente maatschappelijke uitdagingen. De verhuurderheffing wordt in 2023 afgeschaft en in ruil daarvoor is minister Hugo de Jong van plan om in overleg met o.a. Aedes een aantal concrete en afdwingbare afspraken te maken met de corporatiesector over nieuwbouw, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid. Er wordt dus heel veel verwacht van de corporatiesector. De vraag is of dit allemaal de komende jaren waargemaakt kan worden en of deze verwachtingen wel reëel zijn. Wat betekent dat voor woningcorporaties, hun bestuurders en toezichthouders? Minister De Jonge geeft hierop zijn visie en we gaan hierover met elkaar in discussie.

Het congres is van 16.00 tot 18.00 uur en wordt afgesloten met een buffet. Om 19.00 uur vindt voor leden van de VTW de algemene ledenvergadering plaats. Op de agenda staat o.a. de Beroepsregel 2022. Hierover hebben leden op 26 april jl. een mail ontvangen. 

Leden van de VTW kunnen zich via de Leden Login inschrijven.

Samen
Het middagcongres onderstreept de urgentie van het realiseren van ambities, plannen en mogelijkheden als corporatiesector. Dat lukt alleen als we dat samen doen. Samen als bestuurders en toezichthouders maar ook samen onderling tussen woningcorporaties, met de markt en stakeholders. Deze middag is inhoudelijk daarop gericht met realisme voor wat kan. De thema’s en de ambities uit de Actieagenda Wonen staan centraal.

Het programma op hoofdlijnen
De middag staat onder leiding van de dagvoorzitter, Ruben Maes. Na het welkom door de beide voorzitters zal minister Hugo de Jonge de middag aftrappen. Na zijn keynote gaan we in twee (debat)rondes: Bouw- en Verduurzamingsopgave en Betaalbaarheid en Leefbaarheid) de interactie met u en alle andere deelnemers aan. Ook zullen een tweetal voorbeelden van samenwerking middels de regionale opgaven en bouwstroom centraal staan.

Tijdsindeling programma
Congres Aedes-VTW ‘Van lobby naar leveren naar nog meer leveren’
16.00 – 16.05 : Plenaire start en welkom
16.05 – 16.35 : Keynote minister De Jonge
16.35 – 17.00 : Debatronde 1. Bouw- en Verduurzamingsopgave
17.00 – 17.25 : Debatronde 2. Betaalbaarheid en Leefbaarheid
17.25 – 17.50 : Samen met elkaar; voorbeelden en lessons learned
17.50 – 18.00 : Afsluiting, met aansluitend gelegenheid tot ontmoeting en netwerken tijdens het dinerbuffet

ALV VTW (over o.a. Beroepsregel 2022)
Om 19.00 uur begint de algemene ledenvergadering van de VTW. Op de agenda staat o.a. de Beroepsregel 2022. Hierover hebben leden op 26 april jl. een mail ontvangen. Andere agendapunten ziijn: benoeming penningmeester bestuur, benoeming vicevoorzitter bestuur en de jaarstukken (conceptjaarverslag en -rekening 2021 inclusief accountantsverklaring en verslag financiële commissie).

Leden kunnen voor deze ALV alleen online stemmen via de Leden Login. Dit kan vanaf 24 mei, voorafgaand aan en tijdens de ALV.

Leden die bij de fysieke ALV aanwezig zijn kunnen zowel online stemmen alsook deelnemen aan de verhandelingen ter vergadering.

Leden die niet in de gelegenheid zijn deel te nemen aan de fysieke ALV, kunnen ook online stemmen. Desgewenst kunnen leden de ALV live volgen via ZOOM. In dat geval kan niet worden deelgenomen aan de verhandelingen ter vergadering.


Terug