Uitkomsten ledenenquête digitalisering: verbetering nodig, actie van de VTW gevraagd

De kennis en kunde van commissarissen van corporaties over digitalisering en digitale transformatie kan nog veel beter. Commissarissen van corporaties geven duidelijk aan dat er nog meer moet gebeuren op het gebied van het ontwikkelen en delen van kennis over digitalisering en digitale transformatie. Dit is een duidelijk signaal aan de VTW.

Via deze link vindt u de notitie (pdf) met de uitkomsten van de enquête digitalisering in korte teksten en infographics. Een aantal concrete punten voor de VTW die uit de enquête naar voren komen, zijn het opstellen van een digitale checklist om de 'digitale volwassenheid' van de RvC’s te bepalen, investeren in de digitale vaardigheden van de RvC leden, noodzakelijk voor een beter begrip van digitalisering en digitale transformatie en het organiseren van een workshop cybersecurity.

De enquête is onder leden van de VTW uitgezet en leverde bijna 20% respons op en is representatief voor de vereniging. 

'Alle corporaties zijn dagelijks bezig met digitalisering, maar het lijkt voor velen nog steeds ongrijpbaar.' Dit zegt Boban Vukicevic van de werkgroep IT en digitalisering verderop in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van deze enquête.

Notitie Uitkomsten enquête digitalisering (pdf)


Terug