VTW Academie: Het samenspel tussen commissarissen en bestuurder

De laatste jaren is het samenspel tussen commissarissen en bestuurders meer en meer complex geworden. Steeds vaker wordt u als commissaris al in een vroeg stadium van bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw beleid of grote projecten betrokken, wat invloed heeft op de communicatie. Daarnaast neemt de raad van commissarissen ook nog eens verschillende rollen in: die van beoordelaar (die ook bestuursbesluiten kan afkeuren), werkgever, sparringpartner en netwerker. Op welke manier kunt u dit samenspel nu goed invullen, rekening houdende met deze dynamiek?

In de masterclass ‘Samenspel tussen commissarissen en bestuurder’, die op 18 mei plaats vindt, wordt dieper ingegaan op het belang van deze samenwerking voor Good Governance. Maar ook de meerwaarde voor de organisatie komt aan bod. Dat deze samenwerking ook niet altijd even duidelijk te definiëren is, komt eveneens uitgebreid aan de orde. Hoe voorkomt u dat u op elkaars stoel terechtkomt? Hoe zorgt u ervoor dat u elkaar juist kunt versterken met eigen expertises?

Meer informatie over deze opleiding is te vinden op de website van de VTW Academie.


Terug