Themabijeenkomst arbeidsvoorwaarden/pensioenen directeur-bestuurders

Programma
09.30 – 10.00 Inloop

10.00 – 10.05 Opening door Albert Kerssies (VTW).

10.05 – 10.40 Harald de Valck (Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties, SPW) zal ingaan op het huidig pensioensysteem binnen de sector en de te verwachten veranderingen per 1 januari 2015: algemene versobering van de pensioenregeling, fiscale aftopping van de pensioenopbouw boven €100.000 en de ontwikkeling van de pensioenpremie.

10.40 – 11.10 Charlotte Jongerius (Aedes) zal aandacht besteden aan stand van zaken rondom de cao onderhandelingen in het algemeen en meer specifiek rond pensioenen.

11.10 – 11.40 Henk Jan van den Bosch (Axyos, tevens lid RvC Wooninvest) zal dieper ingaan op het thema ‘versobering pensioenopbouw en geen fiscale opbouw boven de €100.000’, wat betekent dat voor de arbeidsvoorwaarden van bestuurder, wat zijn de opties, wat betekent dat in relatie tot de WNT en wat is de rol van de RvC bij deze veranderingen.

11.40 – 12.00 Discussie tussen sprekers en zaal.

12.00 – 13.00 Lunch

Aanmelden
VTW-leden kunnen zich voor deze bijeenkomst online aanmelden via de link in de mail die ze 2 september 2015 hebben ontvangen.


Terug