De Wooncooperatie als AMvB naar de Tweede Kamer

Minister Blok heeft een Algmenee Maatregel van Bestuur (AMvB) opgesteld over de zogeheten "wooncoöperatie". Deze is met een nota van wijziging toegevoegd aan het wetsvoorstel novelle / Herzieningswet toegelaten instellingen.

Deze maatregel omtrent de wooncoöperatie komt voort uit een toezegging aan de Eerste Kamer, waar senator Adri Duivesteijn (PvdA) voor gepleit heeft.

U kunt de Kamerbrief sectorconsultatie en de proeve van de AMvB downloaden als pdf bestand.


Terug