Rondetafelgesprek novelle / Herzieningswet 4 september

De kritiek was niet mals van betrokken partijen en deskundigen op het wetsvoorstel novelle / Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting. De commissie Wonen en Rijksdienst had, direct na het zomerreces, vertegenwoordigers uit de sector, bestuurders, toezichthouders en hoogleraren uitgenodigd voor een rondetafelgesprek om hun mening te geven over het wetsvoorstel.

Namens de VTW was directeur Albert Kerssies aanwezig, die zijn zorgen uitsprak over de wijze waarop het extern toezicht en het intern toezicht in het voorstel wordt geregeld.
"De minister voert een stoelendans uit," zo hield hij de Kamerleden voor, "de muziek speelt en hij gaat op de stoel van wetgever en beleidsmaker zitten - wat zijn taak is - maar ook op de stoel van de bestuurder, ook op de stoel van de commissarissen, ook op de stoel van de externe toezichthouder. Als de muziek straks stopt, kan hij maar op een stoel tegelijk zitten."

Ook gaf Albert in zijn bijdrage aan dat de zorgvuldigheid sterk te wensen overlaat en dat de wet in de praktijk moeilijk uitvoerbaar zal zijn. Ook uitte hij zorgen over de uitholling van de positie van de interne toezichthouders. Tot slot vond hij het kwalijk dat het wetsvoorstel van het algemeen verbindend verklaren (avv) van de Governancecode Woningcorporaties uit het wetsvoorstel is geschrapt, krap twee dagen voor het gesprek. Het standpunt van de VTW kreeg ook van andere partijen bijval.

Onze schriftelijke inbreng aan de commissie Wonen en Rijksdienst
(noot: deze notitie is ingezonden, voordat de minister besloot de avv van de Governancecode alsnog eruit te halen)

Lees hier het verslag van branchevereniging Aedes over de ronde tafelbijeenkomst


Terug