Eerste Kamer wacht op uitkomsten Parlementaire Enquete

De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 september jl. besloten om de behandeling van de novelle / Herzieningswet toelaten instellingen aan te houden, in afwachting van de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties.

Het wetsvoorstel novelle / Herzieningswet ligt op dit moment nog bij de Tweede Kamer. Op donderdag 4 september jl. werd er over het wetsvoorstel een ronde tafelbijeenkomst gehouden. (zie verderop in deze nieuwsbrief). Pas als de behandeling in de Tweede Kamer is afgerond, zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel oppakken.
Het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie wordt op 30 oktober gepresenteerd.


Terug