Aedes: Huisvesting van ouderen heeft brede urgentie - praktijkvoorbeeld WormerWonen

Aedes publiceert een reeks van artikelen met inspirerende voorbeelden van corporaties vanuit de Actieagenda Wonen. Hierin is onder andere afgesproken dat de sociale huursector in de komende 15 jaar 50.000 eenheden realiseert in geclusterde woonvormen, speciaal voor ouderen. Met het toenemende aantal ouderen dat zelfstandig wil blijven wonen is dit een urgente opgave. In dit artikel wordt het praktijkvoorbeeld van WormerWonen voor het voetlicht gebracht. 

Lees het hele artikel op Aedes.nl


Terug