Van de voorzitter - Opgaven en middelen en het gemeentelijk grondbeleid (video)

In deze video staat het gemeentelijk grondbeleid in relatie tot Opgaven en middelen centraal. Met afschaffing van de verhuurderheffing komen meer middelen beschikbaar, zo vertelt VTW voorzitter Guido van Woerkom, maar de opgaven blijven groot. Een belangrijk onderdeel is het grondbeleid van de gemeente. Zijn oproep is: maak je zichtbaar richting de gemeente en zoek de samenwerking met andere corporaties.

Tot slot doet hij nog een oproep voor de vacature in het VTW bestuur. 


Terug