VTW Academie: De actieve rol van de RvC bij het bepalen van belangrijke strategische thema’s en scenario’s

Bij woningcorporaties begint strategieontwikkeling vaak met het concretiseren van de maatschappelijke doelstelling. De maatschappelijke opgave is een wezenlijk onderdeel van het integraal strategisch beleid, dat alle aspecten van het businessmodel van de corporatie adresseert. De omgeving van de corporatie is complex en continu in verandering, denk aan renteontwikkeling, de bouwkosten en de vraag naar woningen. Door middel van scenarioplanning kan er meer vat gekregen worden op de relevante trends en ontwikkelingen, wordt de strategie daar regelmatig aan getoetst en zo nodig bijgesteld.

Van de commissaris vraagt dit betrokkenheid bij en inzicht in strategieontwikkeling en het kunnen beoordelen van de afweging die de bestuurder maakt bij diverse scenario’s. In de masterclass ‘Strategievorming en scenarioplanning’ gaan de docenten Wilbert van Bakel en Arjen Zandstra, dieper in op de rol van de RvC bij strategische thema’s en scenario’s.

De eerstvolgende editie staat gepland op woensdag 6 april aanstaande. Op de website van de VTW Academie vindt u meer informatie over deze masterclass en kunt u zich inschrijven.  


Terug