Oproep: wie wil meedenken met een update van de handreiking 'De toezichthouder en het grondbeleid'?

In 2012 heeft de VTW een handreiking 'De toezichthouder en het grondbeleid' uitgebracht. Deze handreiking is bijna 10 jaar na dato verouderd. Omdat grondbeleid een belangrijk thema is in de relatie tussen corporatie en gemeente, willen we een nieuwe versie van deze handreiking uitbrengen. Wilt u met ons meedenken?

De VTW wil graag leden die expertise hebben op op het brede terrein van het grondbeleid, bijvoorbeeld onderwerpen als de grondmarkt en risicomanagement, van harte uitnodigen om mee te denken. Wat moet er absoluut in deze handreiking komen te staan? Welke tips en handvatten wilt u aan u mede-toezichthouders meegeven? 

Als u graag een bijdrage wil leveren, meld het dan bij Albert Kerssies, directeur VTW via a.kerssies@vtw.nl

Meer informatie
Aedes heeft in 2021 een 'longread' uitgebracht met als titel 'De corporatie en het gemeentelijk grondbeleid.'

Lees hier het verslag van een webinar van Aedes over grondbeleid

De VNG heeft op haar website ook veel informatie over grondbeleid. Lees er hier meer over.


Terug