Heeft u de vragenlijst langjarig ledenonderzoek al ingevuld?

VTW en NVTZ zijn gestart met een gezamenlijk langjarig ledenonderzoek. Vandaag is een herinnering naar alle leden gestuurd. Ongeveer 100 leden hebben de vragenlijst al ingevuld. Het invullen kost ongeveer 20 minuten en kan tot en met 12 december 2021. Wij stellen uw deelname zeer op prijs! Heeft u de herinnering niet ontvangen en wilt u deelnemen? Neem dan contact op met Ingrid van der Kraan (i.vdkraan@vtw.nl, 06 44812038).

Meer informatie over het langjarig ledenonderzoek
De achterliggende gedachte van dit onderzoek is de gevoelde noodzaak dat de basis van ‘goed toezicht’ op de besturing van de organisatie op orde moet zijn. Hierbij gaat het steeds meer om toezicht op het realiseren van de maatschappelijke opgave en de legitimatie van (voorgenomen) beleid en keuzen. Het voor een langere periode periodiek uitvragen van commissarissen en toezichthouders (hierna: commissarissen) over de praktijk van het toezichthouden m.b.t. een aantal onderwerpen en het hierover rapporteren, geeft de NVTZ en de VTW inzicht in hoe het intern toezicht bij corporaties en zorg- en welzijnsorganisaties ervoor staat en welke ontwikkelingen er zijn.

De centrale vraag van het langjarig onderzoek is:

Wat is de staat van het interne toezicht in de sector zorg & welzijn en in de corporatiesector, kijkend naar de door NVTZ en VTW geselecteerde onderwerpen die volgens hen behoren tot de basis van ‘goed toezicht’?

Dit onderzoek sluit aan bij de eerder dit jaar verstuurde korte vragenlijst ‘Langjarig onderzoek’. In die vragenlijst kon u aangeven of u al dan niet aan een uitgebreider onderzoek wilt meedoen. De uitnodiging voor deze uitgebreide vragenlijst is naar al onze leden verstuurd om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te werken aan het langjarig onderzoek. Als u eerder dit jaar heeft aangegeven niet mee te kunnen of willen werken aan het uitgebreide onderzoek dan kunt u deze uitnodiging aan u voorbij laten gaan.

Vragenlijst
De vragenlijst start met een aantal feitelijke achtergrondvragen zodat in de rapportage onderscheid gemaakt kan worden in onder andere de omvang van de organisatie en sector. Uit eerder onderzoek blijkt dat de manier waarop het intern toezicht vorm krijgt per sector en grootte van de organisatie kan verschillen. Vervolgens worden er vragen gesteld en stellingen voorgelegd over een aantal thema’s zoals samenstelling, werkwijze, informatievoorziening, evaluatie en de dynamiek binnen de raad en met de bestuurder. De vragenlijst eindigt met een open vraag, daar kunt u onderwerpen met ons delen die u in de vragenlijst gemist heeft.

Rapportage
De rapportage zal met de leden van de NVTZ en VTW gedeeld worden en op de websites van beide organisaties gepubliceerd worden. De rapportage geeft inzicht over hoe de sectoren (t.o.v. elkaar) ervoor staan en op welke onderwerpen de governance zou kunnen worden verbeterd. Tevens zal een publieksversie van de rapportage opgesteld worden om deze via nog te benaderen media-kanalen (bijv. FD, Zorgvisie of NRC) bij een groter en diverser publiek onder de aandacht te brengen.


Terug