ALV stemt in met Beroepsregel 2022

De ALV heeft op 23 november 2021 ingestemd met de aangepaste beroepsregel bezoldiging commissarissen. Deze vervangt per 2022 de huidige beroepsregel en is voor de leden van de VTW algemeen geldig en bindend.

Download de beroepregel per 2022

Bindend maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC: 52%

De beroepsregel bevat 8 bezoldigingsklassen (A-H) zoals de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: sectorregeling) en kent 2 (geadviseerde) maximumpercentages zoals de WNT (zie onder).

Verder is een bindend maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC van toepassing: 52% van het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband. De RvC mag dit maximaal bezoldigingsbudget niet overschrijden bij toekenning van een hogere bezoldiging of als de RvC een grotere omvang kent dan zes leden.

Geadviseerde maximumpercentages: 8% (Lid) en 12% (Voorzitter)

Het geadviseerde maximum voor een lid is: 8% van het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in dienstbetrekking bij een fulltime dienstverband. Voor een voorzitter is dit: 12%. Het advies is de bezoldigingsmaxima niet te overschrijden.

Pas toe of leg uit

De RvC kan een commissaris een hogere bezoldiging toekennen dan het geadviseerde maximum wegens bijzondere redenen. Als dat gebeurt legt de RvC dit uit in zijn jaarverslag.

Bij het toekennen van een hogere bezoldiging dan het geadviseerde maximum mogen de maxima van de WNT/sectorregeling (10% voor Lid en 15% voor Voorzitter) en het maximaal bezoldigingsbudget voor de gehele RvC niet worden overschreden.

Bezoldigingsgegevens dVi uitvraag

Evaluatie vindt plaats in 2024. Hiertoe levert de RvC de bezoldigingsgegevens voor de dVi uitvraag over het jaar 2021, 2022 en 2023 ook aan de VTW aan. Dit gebeurt gelijktijdig en in hetzelfde format maar geanonimiseerd (zonder naamsvermelding van de commissarissen).

Meer informatie: https://www.vtw.nl/honorering-2022


Terug