Status modelstatuten Aedes en VTW (update)

Zoals u ongetwijfeld weet, treedt op 1 januari a.s. de wijziging van de Woningwet 2015 in werking. Aedes en de VTW hebben in de eerste helft van 2021 gewerkt aan een update van de modelstatuten van de corporatie en de modelreglementen van de RvC.

Van leden en bestuurssecretarissen krijgen we nu met enige regelmaat de vraag of deze modelstatuten en -reglementen al beschikbaar zijn. Aedes en de VTW hebben de definitieve concepten voor de zomervakantie ter goedkeuring aan de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) gezonden. De Aw heeft deze stukken nog in behandeling en nog geen definitieve goedkeuring verleend aan de modelbepalingen. Zodra de goedkeuring ontvangen is, zullen wij de modelstatuten en modelreglementen delen met de leden en de ondersteuners van de RvC.

 


Terug