Regiobijeenkomst NVTZ in Limburg op 4 november a.s. over strategische samenwerking: ook voor VTW leden

Op 4 november a.s. organiseert onze zustervereniging NVTZ een bijeenkomst voor toezichthouders in de zorg over strategische samenwerking en allianties. Wij brengen deze bijeenkomst graag onder de aandacht, specifiek voor VTW-leden in Limburg, omdat ook VTW-leden aan deze bijeenkomst kunnen deelnemen.

Regionale samenwerking in de zorg wint meer terrein, ook de allianties met organisaties buiten de branche van de NVTZ. Denk hierbij aan samenwerking met woningcorporaties, onderwijsinstellingen, aanbieders van schuldhulpverlening of re-integratie bureaus. De drijvende krachten achter deze ontwikkeling zijn divers. Naast de visie “Denken vanuit gezondheid” zijn het ook de voorwaarden die de gemeenten stellen bij aanbesteding van de WMO en Jeugdzorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken over het transmurale programma “Juiste zorg op de juiste plek”. Uiteraard is daarnaast de verhoging van efficiency een driving force.

De samenwerkingsverbanden hebben vaak een breed spectrum: van afspraken en bilaterale overeenkomsten tot aan joint ventures en coöperaties.  Een organisatie kan betrokken zijn bij verschillende vormen, die doorgaans ook niet qua werkgebieden congrueren. Het lijkt dan wel een lappendeken waarin het overzicht en daarmee het toezicht diffuus wordt.

Deze regiobijeenkomst heeft als doel meer klaarheid te geven in deze complexe materie.

Op deze vragen en andere facetten gaat Hans Hoek, van C3, in.
Vervolgens delen Roger Kerff, Lid RvT LEVANTOgroep en Peter Peters, Voorzitter RvT Cicero Zorggroep  en Emmy Limbourg, Lid RVT Laurentius hun praktische ervaringen, uitdagingen en dilemma’s. Daarna is er ruimte om in kleine groepen verder van gedachten te wisselen.

Inschrijven kan met de volgende link: https://www.nvtz.nl/agenda/activiteit/373-toezicht-op-strategische-allianties-en-netwerken-regiobijeenkomst-nvtz-limburg. (let op: u kunt zich niet aanmelden via de VTW)

Deze regiobijeenkomst is bestemd voor leden van de NVTZ. VTW-leden kunnen ook aan deze bijeenkomst deelnemen. Deelname aan deze bijeenkomst bedraagt 95 euro voor VTW-leden.


Terug