Aedes: verbetering leefbaarheid vraagt om integrale aanpak

De leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen staat al langer onder druk. Dat bleek uit het onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’. Verbeteren van de leefbaarheid in wijken vraagt om een integrale aanpak, zo stelt Aedes. Losse ingrepen hebben volgens de branchevereniging geen effect meer. Op donderdag 7 oktober debatteerde de Kamer over verschillende middelen die hierbij kunnen helpen. Aedes heeft hiervoor een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

Mensen voelen zich onveiliger, de overlast neemt heftiger vormen aan en dat maakt het lastiger om passende oplossingen te vinden. Het wordt dus steeds complexer om wijken leefbaarder te maken. Aedes vindt het belangrijk dat er voldoende middelen zijn om hieraan te werken en pleit daarom voor een structureel Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast vraagt Aedes nogmaals aandacht voor de huisvesting van aandachtsgroepen.

Lees het hele artikel op Aedes.nl


Terug