Politiek nieuwsoverzicht 8 oktober 2021: Verlaging verhuurderheffing bij Algemene Politieke Beschouwingen; tarief verlaagd in 2022; Vestia dient claim in bij Barclays

De verhuurderheffing stond prominent op de politieke agenda bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. Traditioneel debatteert de Tweede Kamer de dagen na Prinsjesdag over de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Om in elk geval een deel van de wooncrisis op te lossen, zagen veel fracties een afschaffing van de verhuurderheffing wel zitten.

Het demissionaire kabinet Rutte kwam niet met lege handen naar de Tweede Kamer. Er was ruimte voor 1 miljard euro om de begroting te verspijkeren. Te weinig, vond de Kamer en het werd ruim 2 miljard. De volledige afschaffing van de verhuurderheffing bleek een brug te ver, zoals we afgelopen vrijdag al hebben gemeld. De VTW is hier teleurgesteld over. 

Moties
Het kabinet werd in een motie opgeroepen om de verhuurderheffing met 500 miljoen te verlagen. De Kamer stelt daarbij wel de voorwaarde dat het extra geld bij de corporaties wordt ingezet voor verduurzaming of nieuwbouw. In dezelfde motie werd ook opgeroepen de energierekening voor huishoudens te verlagen door een lagere ODE-bijdrage.

Minister-president Rutte bleek bereid om 'alle heilige huisjes op te geven' om ervoor te zorgen dat 'die hure betaalbaar blijven en dat de mensen met hele normale banen die ontzettend belangrijk zijn voor onze samenleving ook in de steden kunnen wonen.' 

Verder nam de Kamer moties aan om de gevolgen van de EC-klimaatvoorstellen goed door te rekenen op gevolgen voor huishoudens en om te bezien of de prikkel om corporatiewoningen te verkopen aan beleggers kan worden opgeheven. Op verzoek van de Kamer komt er verder een actieprogramma wonen voor ouderen. Moties om de huren te bevriezen en corporaties uit te sluiten van de ATAD haalden het niet.

PvdA heeft eisen in ruil voor steun begroting 2022
De PvdA weet dat de coalitie nog steun zoekt voor de begroting in de Eerste Kamer en schroeft daarom de eisen op. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen werd al een half miljard uitgetrokken voor het verlagen van de verhuurderheffing, de partij eist nu volledige afschaffing. Dat is een voorwaarde voor steun van de PvdA voor de woonbegroting, zo liet partijleider Ploumen zaterdag weten. Daarnaast wil Ploumen dat het volkshuisvestingsfonds in stand blijft en dat er boetes komen voor huisjesmelkers.

Afschaffing verhuurderheffing kost 1,8 miljard
Uit de beantwoording van de vragen over de Rijksbegroting blijkt dat het afschaffen van de verhuurderheffing structureel 1,8 miljard kost. Het kabinet kan geen antwoord geven op de vraag hoeveel huurwoningen dat oplevert, aangezien er ook opgaven liggen met betrekking tot onderhoud en verduurzaming. Bovendien is de bouw ook afhankelijk van veel andere factoren als beschikbaarheid van grond. In het schriftelijk overleg worden verder feitelijke vragen beantwoord over de schenkingsregeling en de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Inmiddels is er ook een lijst van ruim 300 vragen ingediend specifiek voor de begroting Binnenlandse Zaken. Deze vragen zullen binnenkort worden beantwoord.

Algemene Financiële Beschouwingen
Deze week waren de Algemene Financiële Beschouwingen. Een motie van de PVV om de verhuurderheffing af te schaffen werd door minister Hoekstra (Financiën) ontraden. Over die motie wordt nog gestemd, maar deze lijkt geen meerderheid te halen. De behandeling van het onderdeel Wonen van de begroting van het ministerie van BZK staat voor november op de agenda.

Aangenomen moties bij Algemene Politieke Beschouwingen:

Verworpen moties

Verlaging tarief verhuurderheffing
Het tarief van de verhuurderheffing wordt in 2022 verlaagd naar 0,485%. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 20214 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen).

Lees hier de Memorie van Toelichting waarin het percentage genoemd wordt (artikel 1 op pagina 2)

Vestia dient claim in bij Barclays
Woningcorporatie Vestia heeft een claim ingediend bij de bank Barclays voor genoegdoening na het derivatenschandaal dat de corporatie tien jaar geleden bijna de nek om deed. Het zou gaan om een bedrag van 279 miljoen. Eerder werden schikkingen gesloten en rechtszaken gevoerd met onder andere Citibank, BNP Paribas, Société Générale en Deutsche Bank.

Artikel Bloomberg (Engelstalig): Barclays Sued for $326 Million in Dutch Derivatives Case

Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug