RTL Nieuws: 'Verlaging verhuurderheffing lijkt alweer in rook op te gaan'

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) werd vanuit de Kamer druk uitgeoefend op het demissionaire kabinet Rutte II om de verhuurderheffing te verlagen. Een onderwerp dat de afgelopen jaren - vooral dankzij de VVD - lang onbespreekbaar was. Uiteindelijk kwam het tot een verlaging met 500 miljoen. Volgens RTL Nieuws zorgt de stijging van de WOZ-waarde ervoor dat er van deze verlaging in de praktijk weinig meer overblijft.

Lees meer in het bericht van RTL Nieuws: 'Verlaging verhuurderheffing dreigt in rook op te gaan door WOZ-stijging'. 


Terug