Toezichtvisie - scoringskader Tilburg University

In de Governancecode woningcorporaties 2020 staat dat bestuur en toezicht samen een gezamenlijke visie hebben op toezicht houden. De VTW wil met een prijsvraag de kwaliteit van de toezichtvisie bevorderen. Een deskundige jury beoordeelt de ongeveer 100 inzendingen, op basis van een scoringskader ontwikkeld door Tilburg University. In de komende ALV van 23 november 2021 worden de winnaars bekend gemaakt.

Twee studenten van Tilburg University zijn aan de slag gegaan met het scoringskader. In onderstaande video leggen Anne-Roos Kraaijenzank en Jaap Braaksma uit hoe zij te werk zijn gegaan met het beoordelen van de ingezonden toezichtvisies.

Scoringskader
Het scoringskader voor de selectie van de beste toezichtvisie zal onder meer de volgende elementen bevatten die in de toezichtvisie terug te vinden zijn: beschrijving van de bedoeling van de corporatie en de maatschappelijke opdracht van de corporatie en van het bestuur en toezicht, specifieke aandacht voor de omgeving/belanghouders en voor de spanning tussen opgaven en middelen, de rollen van de RvC/RvT en hoe deze worden ingevuld/uitgevoerd, de relatie tussen bestuur en intern toezicht, relatie intern en extern toezicht, invulling van de Governancecode Woningcorporaties, invulling van de jaarlijkse zelfevaluatie en opvolging hiervan, ontwikkelpunten van de RvC en de individuele commissarissen en hoe hiermee wordt omgegaan, aandacht voor interne belanghouders, aandacht voor de huurders en gemeenten, aandacht voor de rol van de RvC bij de strategie van de corporatie, helder taalgebruik, to the point.

Lees hier het interview ‘Kompas voor interactie bestuur en toezicht' met prof.dr. Jaap Winter, voorzitter van de jury.


Terug