Maximering WOZ-punten in woningwaardering naar 33%, invoering per 1 januari 2022

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Ollongen (BZK) de maximering van de WOZ-punten in woningwaardering uitgesteld tot 1 januari 2022. Het puntenaandeel van de WOZ-waarde wordt vastgesteld op 33%. Dat was de uitkomst van een tweeminutendebat eerder deze week in de Tweede Kamer. 

Verschillende fracties dienden moties in over de WOZ-waarde. Het relatief nieuwe Kamerlid Ephraim (Groep Van Haga) kreeg de hoon van andere fracties over zich heen bij zijn voorstellen per motie om de maximering juist verder te verhogen (40%) en de huurprijzen verder te laten stijgen. Dit leidde tot verontwaardiging bij andere fracties. Opmerkingen varieerden van 'het rechts inhalen van Daniel Koerhuis' (het VVD Kamerlid dat ook aanwezig was) tot een vergelijking met de voormalige Britse premier Margaret Thatcher. Tevens speelde mee dat de heer Ephraim niet aan eerdere debatten over dit onderwerp had deelgenomen, alleen zijn moties indiende en ook de beantwoording van de minister op zijn moties niet afwachtte, maar de zaal weer verliet.
SP en PvdA dienden juist moties in op de voorgestelde WOZ-cap juist te verlagen. Tot slot vroeg het Kamerlid Geurts (CDA) aandacht voor de Huurcommissie, omdat deze het mogelijk drukker gaat krijgen door de invoering van de WOZ-cap. Minister Ollongren verzekerde hem dat hier door het ministerie als de Huurcommissie zelf al op geanticipeerd is. 

Download hier het ongecorrigeerd stenogram van het debat. (word)

Aedes
Branchevereniging Aedes schreef voorafgaand aan het debat een brief aan de woordvoerders dat de WOZ-cap van 33% acceptabel was. Wel waarschuwde Aedes voor de impact die dit kan hebben voor individuele corporaties en bepleitten ze de volledige afschaffing van de verhuurderheffing.

De moties komen op 5 oktober in stemming. In het politiek nieuwsoverzicht van 12 oktober a.s. de uitslag van deze stemmingen. 


Terug