Modelbesluit RvC bij leningruil Vestia

Op de website over de leningruil Vestia is het modelbesluit RvC gepubliceerd. Voor eind oktober 2021 moet de RvC de eventueel benodigde besluiten nemen. Met het modelbesluit wil de bestuurlijk regisseur corporaties helpen om hun interne besluitvorming vorm te geven.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoering van de leningruil Vestia. Op 16 juli jl. heeft de VTW u hierover geínformeerd middels de nieuwsbrief. De tussenrapportage stond hierin centraal. 

Procesbrief
Op 14 september jl. heeft Aedes een bijzondere voorzittersmail aan alle corporatiebestuurders verzonden met daarin de procesbrief van de bestuurlijk regisseur over de leningruil. De modelbesluiten voor het bestuur en de RvC zijn hierin reeds aangekondigd.

Modelbesluiten bestuur en RvC
Op 1 oktober jl. zijn deze modelbesluiten gepubliceerd. U vindt deze modelbesluiten op de website leningruil.nl. LET OP:  Voor de RvC geldt dat zij vóór eind oktober 2021 een eventueel besluit genomen moet hebben. Het besluit is nodig omdat de leningruil niet aansluit bij het Treasury statuut dat veel corporaties gebruiken.

Planning
Kijk hier voor de verdere planning rond de besluitvorming leningruil. 

Informatie over de leningruil Vestia
Via bovenstaande links vindt u de benodigde informatie over de vervolgstappen in het proces, het eventueel benodigde besluit van de RvC en de planning. De website leningruil.nl heeft ook een handige vraag-en-antwoord pagina gemaakt. Meer informatie over de leningruil kunt u in deze QenA vinden.


Terug