CFV: negen corporaties in gebreke

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft negen corporaties in gebreke gesteld, omdat zij geen of onvolledige verantwoordingsgegevens hebben aangeleverd. De deadline hiervoor was 1 juli jl. Het CFV heeft niet de namen van de betreffende corporaties naar buiten gebracht.

Het CFV heeft vier van deze negen corporaties een sanctie opgelegd: zij mogen alleen met toestemming van het CFV bepaalde rechtshandelingen verrichten.
De overige vijf corporaties hebben tot eind augustus de tijd gekregen om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren. Indien dit niet op tijd gebeurt, zullen ook sancties volgen.

De negen corporaties belemmeren de toezichtstaak van het CFV bij de financiële beoordeling, indien de verantwoordingsgegevens (dVi) niet voor 1 juli 2014 zijn aangeleverd.

Lees het volledige nieuwsbericht op de website van het CFV.


Terug