Toezichthouder 2.0

Toezichthouder 2.0
Marcel Roorda (FiftyTwoDegreesNorth) heeft een gastbijdrage voor deze nieuwsbrief geschreven over de 'toezichthouder 2.0'.

In de wereld waarin bestuurders steeds grotere belangen en verantwoordelijkheden vertegenwoordigen en waarin negatief nieuws zich verspreidt met de snelheid van licht, zijn toezichthouders niet meer weg te denken.

Maar houden toezichthouders wel echt toezicht of worden ze door de bestuurder voorgelicht of ingelicht. Immers kwartaalcijfers worden geproduceerd en aangeleverd door de bestuurder (en zijn team), dus hoe betrouwbaar en objectief is deze informatie? Deze manier van toezichthouden wil ik het predicaat toezichthouder 1.0 meegeven.

In een tijd waarin in het zaken doen overal transparantie wordt geëist, is het dus een logische en zeer voor de hand liggende stap dit ook te eisen bij toezicht houden. Dit betekent dat toezichthouders zelf rechtstreeks de informatie (dus zonder tussenkomst van bestuurders) moeten kunnen inzien en opvragen wanneer zij dit willen of nodig achten. Nu veel organisaties al slim gebruik maken van ICT, waardoor klanten direct en transparant kunnen communiceren met de organisatie, is de volgende stap dezelfde ICT te gebruiken voor het transparant en objectief aanbieden van informatie voor toezichthouders. Deze ICT kan zelfs ingezet worden om toezichthouders direct te informeren bij het signaleren van bepaalde activiteiten binnen de organisatie. Op deze manier staat het bestuur continue onder toezicht, wat ik het predicaat toezichthouder 2.0 meegeef!

De vraag, hoe kun je toezicht houden als je niet weet waarover je toezicht houdt, is door het inzetten van ICT niet meer langer van toepassing, en biedt toezicht houden de toegevoegde waarde die het moet zijn!


Terug