Excursie VTW werkgroep Duurzaamheid aan Proeftuin Aardgasvrij in Purmerend

Op donderdag 8 juli heeft de VTW werkgroep Duurzaamheid een bezoek gebracht aan de Proeftuin Aardgas Vrij Overwhere-Zuid in Purmerend. Dit vond plaats op uitnodiging van Joktan Cohen, lid van de werkgroep en directeur Ruimtelijk Domein bij de gemeente Purmerend. 

Tekst: Albert Kerssies

In de Tabor Kerk, die midden in deze proeftuin staat, werden we welkom geheten door Joktan Cohen. De bedoeling is dat alle, over het algemeen oudere, woningen in Overwhere Zuid worden aangesloten op het bestaande warmtenet en dus van het gas af worden gehaald. 

Intensief contact met bewoners
De werkgroep is door Jaspert Verplanke, programmamanager energietransitie bij de gemeente Purmerend, op een inspirerende wijze bijgepraat over de stand van zaken in deze wijk en de uitdagingen die de gemeente is tegengekomen en nog steeds ervaart. Met name een intensief contact met de bewoners, met een eerlijke en heldere voorlichting aan de bewoners is van groot belang. Uiteraard naast voldoende (financiële) support van de lokale politiek en de rijksoverheid.

De vraag van de gemeente vijf jaar geleden was, toen het experiment met gasloze wijk is gestart, om de wijk aardgasvrij te maken. Dit was in eerste instantie niet vanwege de CO2 reductie.

Vervolgens heeft Cees Tip (bestuurder Intermaris) ons bijgepraat over de stevige betrokkenheid van de corporatie in deze wijk en over de (financiële) gevolgen voor de huurders en de corporatie. 

Vraagstukken intern toezicht
Nadat we een gasloos huis hadden bekeken is er met een broodjeslunch doorgesproken over de vraagstukken voor het interne toezicht. Hierbij ging het onder meer over de vraag of je als corporatie juist aan de voorkant mee moet doen met de duurzaamheidsambities van een gemeente of dat je beter kunt afwachten op misschien goedkopere innovaties. Hierbij is het van belang welke visie je als commissarissen hebt op de maatschappelijke opdracht van de corporatie en daarbij de langere termijn goed meeneemt.

Van het bezoek is ook een aantal foto’s gemaakt, waarvan hieronder een compilatie.

De leden van de VTW werkgroep duurzaamheid die mee waren met de excursie: Joktan Cohen, Caro Niestijl, Gerard van Bortel, Leendert Odijk, Yolan Koster, Bert Krikke, Bas van de Griendt, Robert Koolen en Albert Kerssies

 


Terug