Eerste Kamer gaat akkoord met Evaluatie Woningwet, maar wil aanpassing tijdelijke huren

Het was een obstakel voor de Eerste Kamer bij de behandeling van de Evaluatie van de Woningwet: het aangenomen amendement Koerhuis (VVD) in de Tweede Kamer om tijdelijke huurcontracten van 1 jaar tot 3 jaar te verlengen. Veel senatoren zagen hierin een verslechtering van de positie van de huurder.

Op dinsdag 6 juli jl. vergaderde de Eerste Kamer plenair over de wijziging van de Woningwet 2015, de Huisvestingswet 2014 en enkele andere wetten. Dit alles naar aanleiding van de Evaluatie van de Woningwet. Nadat minister Ollongren toezegde dat ze een reparatiewet gaat maken om dat specifieke onderdeel (de verruiming) niet te doen, kon de Eerste Kamer instemmen met de wijziging van de Woningwet 2015. Dit gebeurde overigens zonder dat daar nog een stemming voor werd aangevraagd. 

Onder andere PvdA senator Ferd Crone was er blij mee.

De gewijzigde Woningwet gaat per 1 januari 2022 in. Voor de reparatiewet wordt nu een apart wetgevingstrajectje opgestart, dat ergens in het najaar, na het zomerreces van het parlement, tot een voorstel zou moeten leiden. 

Lees hier het uitgebreide verslag op de website van de Eerste Kamer.

VTW
Ook de VTW is blij dat de wijziging van de Woningwet nu aanvaard is door de Eerste Kamer. 'De wijzigingen geven corporaties meer ruimte om hun taken beter te vervullen dan mogelijk was met de Woningwet 2015,' aldus directeur Albert Kerssies. 'Het heeft ook allemaal langer geduurd dan gehoopt. De wet is met deze wijziging nog niet perfect, maar we zetten nu stappen in de goede richting. Ik ben benieuwd hoe de minister de wens van de Eerste Kamer over de tijdelijke huurcontracten gaat verenigen met het aangenomen amendement in de Tweede Kamer. We wachten af waar ze mee komt.'


Terug