7e Leergang aankomend commissarissen succesvol afgerond

Op 17 juni jl. is de 7e editie van de Leergang Aankomend Commissarissen succesvol afgerond. Een groep van 12 gemotiveerde deelnemers, 10 mannen en 2 vrouwen, heeft een jaar lang masterclasses gevolgd en een traineeship bij een RvC van een woningcorporatie doorlopen om zich voor te bereiden op een functie van toezichthouder.

De VTW leergang is specifiek bedoeld voor personen die geen of zeer beperkte toezichthoudende ervaring hebben (tussen de 35 en 50 jaar) én beschikken over voldoende kwaliteiten om de functie te vervullen. De doelstelling van deze leergang is om de diversiteit in het toezicht te bevorderen. Bij de samenstelling van de groep van deelnemers aan de leergang wordt daarom gezocht naar een goede mix van mannen en vrouwen, personen met een Nederlandse en cultureel diverse achtergrond en personen met uiteenlopende professionele achtergrond (verschillende disciplines en verschillende werkomgevingen).

Impressie van de afronding van de Leergang (1:36 min)

Andere invulling
‘Door corona was wel even omschakelen,’ vertelt VTW-directeur Albert Kerssies, ‘We hadden het zo gepland dat we met de leergang zouden starten in maart 2020, wat ongeveer gelijk viel met de allereerste lockdown vanwege de pandemie. De leergang heeft daarvoor wel een andere invulling gekregen dat in voorgaande jaren. Bijna alle bijeenkomsten waren online in plaats van fysiek. Dat heeft met name behoorlijke impact gehad om de groepsdynamiek en de intervisie sessies, die een belangrijk onderdeel vormen in deze leergang.  Desondanks hebben we er een mooi traject van gemaakt. De deelnemers hebben 17 juni vol trots hun certificaten in ontvangst genomen met een welverdiende bos bloemen.’

Terugblik deelnemers
Ook de deelnemers blikken met tevredenheid terug. Rogier de Lint: 'Ik denk dat het toezichthoudersvak echt een vak is en dat de leergang je dat ook echt bijbrengt en bewustwording creëert bij alle deelnemers.'
Amilcar Grot:  ‘Door een combinatie van de theorie en de praktijk in de vorm van een stage was het eigenlijk de ideale leeromgeving om je vaardigheden die je net hebt opgedaan, om die uit te proberen. Om eigenlijk iets terug te geven aan de maatschappij.’ 

 

Korte video waarin deelnemers vertellen over de Leergang aankomend commissarissen (0m,29 sec)

Ook de leergang volgen? De 8e editie komt er aan!
Eind 2021 start de VTW Academie met de 8e editie van de Leergang aankomend commissarissen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor deelname, kijk op de website van de VTW Academie .


Terug