Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021 in werking, maar geen grote gevolgen voor corporaties

Vanaf 1 juli a.s. moeten verenigingen en stichtingen, waaronder woningcorporaties, voldoen aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Omdat specifiek voor corporaties veel is vastgelegd in de Woningwet, heeft de WBTR voor corporaties geen grote gevolgen.

Het VTW Bureau krijgt wel eens vragen of de invoering van de WBTR gevolgen heeft voor commissarissen of voor de corporatie. 

Arbeidsjurist mr. Nicole Sjoer schreef in november 2020 een artikel voor de VTW 'Wijziging arbeidsrechtelijke positie stichtingsbestuurder door WBTR' over het vervallen van de preventieve ontslagtoets voor de stichtingsbestuurder. 

Eerder schreven mr. Eelkje van de Kuilen en mr. Iris den Bieman al een artikel 'Wetsvoorstel wet Bestuur en Toezicht: voor corporaties verandert er weinig' voor de VTW NIeuwsbrief.

WBTR en de statuten van de corporatie
De Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) heeft als oogmerkt om het bestuur van verenigingen en stichtingen - en het toezicht daarop, verder te verbeteren. De WBTR heeft o.a. bepalingen over taken en bevoegheden, maar bijvoorbeeld ook over aansprakelijkheid. De statuten van corporaties hoeven niet aangepast worden door deze wetswijziging. De specifieke wetgeving die in de Woningwet is vastgelegd, gaat voor de algemene regels in de WBTR. Noot: De modelstatuten van Aedes/VTW voldoen al aan de WBTR.


Terug