Aedes steunt Eerlijke Klimaatagenda

Aedes staat achter het initiatief voor een Eerlijke Klimaatagenda, die gesteund wordt door een brede en diverse coalitie van maatschappelijke organisaties; werkgevers- en werknemersorganisaties, woon-, jongeren-, reizigers- en natuurorganisaties. De Eerlijke Klimaatagenda is een aanvulling op het Klimaatakkoord en andere plannen die wij al op tafel hebben gelegd om de energietransitie de komende jaren de benodigde versnelling te geven.

Dit schrijft Aedes in een nieuwsbericht op de eigen website. De Eerlijke Klimaatagenda pleit voor herstel uit de coronacrisis, aanpak van de klimaatcrisis en het tegengaan van ongelijkheid. De doelen en voorstellen in de Eerlijke Klimaatagenda sluiten aan bij de Actieagenda Wonen. Aedes pleit voor een renovatiesubsidie voor 250 duizend corporatiewoningen met de laagste energielabels. Het nieuwsbericht op de Aedes website bevat meer achtergrondinformatie.

De Eerlijke Klimaatagenda is opgesteld onder voorzitterschap van Farid Tabarki. In het document Eerlijke Klimaatagenda staat onder andere een uitgebreide toelichting bij onderstaande voorstellen:

1) De komende kabinetsperiode wordt er 8,8 miljard euro geïnvesteerd in scholing,
wonen, mobiliteit en groen.
2) Een scholingsplan voor banen in de transitie die ruim 60 duizend mensen opleidt of
omschoolt en zo de kennis en vaardigheden geeft om de energietransitie vorm te geven
en het land te vergroenen.
3) Een renovatiegolf waarbij de tochtigste woningen van mensen met een lager
inkomen als eerste worden geïsoleerd. Het gaat om 250 duizend corporatiewoningen
en 160 duizend particuliere woningen.
4) Een groenagenda voor nieuwe natuur en het vergroenen van de tien grootste steden
en twee duizend bedrijventerreinen.
5) Een mobiliteitsplan gericht op wijken met veel mensen met een lager inkomen
en krimpregio’s. Daar worden duizend hubs voor elektrisch deelvervoer gerealiseerd
en de OV en fietsinfrastructuur wordt er verbeterd.
6) Een Commissie Eerlijke Transitie adviseert over een sociaal rechtvaardige
energietranstie.


Terug