Aedes: laat woningcorporaties hun werk doen!

11 miljard hebben woningcorporaties al afgedragen aan de verhuurderheffing. Wat hadden ze met dat geld ook kunnen doen voor de Nederlandse woningzoekenden en huurders? Aedes wil dat graag onderstrepen met de actie 'Laat woningcorporaties hun werk doen!'

Aedes: "Woningcorporaties kunnen meer sociale huurwoningen bouwen en verduurzamen als er minder van hun inkomsten via de verhuurderheffing naar de belasting gaat. Maar dat niet alleen: het levert ook snel extra werkgelegenheid op, vooral in de bouw. Het is belangrijk dat het komend regeerakkoord de sector meer ruimte geeft om te doen waar we voor staan. Meest concrete vorm daarvan is het afschaffen van de verhuurderheffing. Wat zouden corporaties allemaal kunnen doen met die miljarden? Dat maken we deze week nogmaals duidelijk.

Lokale bestuurders en corporaties delen deze week een korte, positief ingestoken oproep waaruit duidelijk wordt wat er in hun gemeente of regio wél gedaan kan worden als de heffing wordt afgeschaft. Die oproep delen ze op sociale media (#verhuurderheffing), maar ook richting politiek Den Haag.

Als de verhuurderheffing wordt afgeschaft, dan 
... kunnen woningcorporaties veel meer woningen bouwen: 25.000 nieuwe woningen en 3.500 flexwoningen. Voor starters en doorstromers, gezinnen en alleenstaanden, voor jongeren, ouderen en spoedzoekers.

... kunnen woningcorporaties veel meer investeren in wijken en buurten. Voor een fijne betaalbare woonomgeving waar jong en oud plezierig samen wonen. Met diversiteit aan bewoners en woonvormen.


Terug