Onderzoek Aedes: Woningcorporaties signaleren toename daklozen

Woningcorporaties ervaren een toename van het aantal daklozen. Door het tekort aan woningen kunnen corporaties ondanks grotere inspanningen de toestroom niet bijbenen en extra locaties voor flexwoningen worden door gemeenten onvoldoende beschikbaar gesteld. Daardoor dreigt de hulp aan spoedzoekers, soms zelfs met kinderen, tekort te schieten. Onder de grotere groep daklozen valt het op dat steeds meer mensen dakloos raken door een scheiding of geldgebrek. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes onder 140 woningcorporaties.

Lees meer over dit onderwerp op de website van Aedes

Download hier de Corporatiemonitor Dakloosheid mei 2021


Terug