VTW Academie: masterclass 'Waardegedreven Toezicht' op 15 juni a.s.

Eén van de belangrijkste opdrachten van de raad van commissarissen is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de corporatie. Zeker in de huidige tijd, waarin onze samenleving snel verandert en onder druk staat, is het noodzakelijk verder te kijken dan alleen het belang van de eigen corporatie en te denken en te handelen vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Maar hoe kunt u hier in uw rol als commissaris invulling aan geven? Hoe kunt u een uitdagende en interessante gesprekspartner zijn voor het bestuur en de stakeholders als het gaat om de maatschappelijke impact?

In de ééndaagse masterclass ‘Waardegedreven Toezicht’ die op 15 juni plaatsvindt, gaat Marianne Luyer CMC hierover met u en andere commissarissen in gesprek. Haar eigen zoektocht naar waardegedreven toezicht heeft een aantal inzichten opgeleverd over de ontwikkeling van waarden, deugden en het moreel kompas, die ze graag met u bespreekt en koppelt aan gedrag. Marianne gaat dieper in op dilemma’s en voorbeelden van signalen waar u in uw toezichthoudende rol mee te maken kunt krijgen. Haar relevante casuïstiek, alsmede die van de deelnemers, wordt veelvuldig besproken, waardoor het gedachtengoed ook daadwerkelijk praktische handen en voeten krijgt.

Meer informatie is te vinden op de website van de VTW Academie. Daar kunt u zich eveneens aanmelden. Naast deze masterclass is er rondom het thema Waardegedreven Toezicht een online college beschikbaar. Dit college, van circa een uur, kunt u volgen waar en wanneer het u uit komt. Bekijk de online colleges hier. 


Terug