Platform31: Corporaties delen hun aanpak voor een inclusieve wijk

Wat is nodig voor het langer thuis wonen van huurders op leeftijd en hoe speel je daar als corporatie op in? Drie corporaties, verbonden aan het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk, deelden in een werkatelier voor corporaties hun aanpak en inzichten. Wonen Zuid, Weller Wonen en Woonkwartier spelen in op wat nodig is voor langer thuis in hun wijk of dorp.

Lees meer over het programma Langer Thuis en de ervaringen van de drie corporaties op de website van Platform31.


Terug