Normenkader uitvoering WNT 2014

Voor het toezicht op de uitvoering van de WNT in het jaar 2014 is door de minister van BZK een normenkader opgesteld. Dit normenkader bestaat uit een wijziging van de Regeling bezoldigingscomponenten WNT en de Beleidsregels toepassing WNT 2014. Het nieuwe normenkader treedt per 1 juli 2014 in werking.

De wijziging van de Regeling bezoldigingscomponenten WNT ten opzichte van de Regeling bezoldigingscomponenten WNT 2013 is een strikt technische verbetering van de verwijzing naar de fiscale werkkostenregeling.

In de wijziging van de Beleidsregels toepassing WNT 2014 (inclusief bijlage) zijn, ten opzichte van de Beleidsregels toepassing WNT voor 2013, enkele beperkte wijzigingen opgenomen. De belangrijkste punten zijn:


Terug