Bezoldigingsmaximum commissaris in WNT2 omhoog

De VTW is verheugd dat het bezoldigingsmaximum voor commissarissen in het wetsvoorstel WNT2 wordt verhoogd.

Voor een lid van een RvC/RvT wordt de bezoldiging vanaf 2015 gemaximeerd op 10% van het maximum dat geldt voor de corporatie. Dit ligt nu op 5%. Voor een voorzitter van een RvC/RvT wordt de bezoldiging vanaf 2015 gemaximeerd op 15%, in plaats van 7,5%. Daarmee wordt onderkend dat een commissariaat veel meer tijd kost dan de circa tachtig uur die volgt uit de 5% norm en dat dit ook moet worden beloond.


Terug