Wetsvoorstel WNT2

Op 1 juli 2014 heeft minister Plasterk het voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) naar de Tweede kamer gestuurd. Daarin is opgenomen dat topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector niet méér mogen verdienen dan een minister. De beoogde inwerkingtreding van deze normverlaging is 1 januari 2015.

In 2014 bedraagt de bezoldiging (beloning, inclusief pensioenpremie en onkostenvergoeding) van topfunctionarissen nog maximaal 130 procent van een ministerssalaris; zijnde € 230.474. Het wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) brengt dat per 2015 terug tot maximaal 100 procent; zijnde € 169.245, op basis van de bedragen voor 2014. Een verlaging van 27%.

Deze verlaging van is het gevolg van:

U kunt de aanbiedingsbrief bij het wetsvoorstel WNT2 inclusief bijlagen lezen op de website van de Rijksoverheid.

In de e-Nieuws van juli 2014 (nr. 1) is al gewezen op de door Henk Jan van den Bosch (partner van adviesbureau Axyos en commissaris bij woningbouwcorporatie Wooninvest) geconstateerde ongelijke behandeling en het vernietigende oordeel van de Raad van State op het wetsvoorstel WNT2.


Terug