Ministerie BZK publiceert Monitor Ouderenhuisvesting

Minister Ollongren (BZK) heeft, mede namens de minister van VWS, de Monitor Ouderenhuisvesting naar het parlement verzonden. De minister schrijft dat de Monitor Ouderenhuisvesting bestaat uit een rapport en een openbare databank (55plus.cijfersoverwonen.nl). Het rapport geeft inzicht in ontwikkelingen op macroniveau. De databank bevat gegevens op gemeentelijk niveau.

Ook geeft ze aan dat bij de Monitor Ouderenhuisvesting is gekozen voor een groeimodel. Jaarlijks zullen het rapport en de databank worden geactualiseerd en uitgebreid. In deze eerste monitor is extra aandacht besteed aan de woonsituatie van ouderen met een fysieke beperking en de woningen die voor deze groep geschikt zijn. 

De Monitor heeft als doel een breed beeld te geven van de woonsituatie van ouderenhuishoudens vanaf 55 jaar, ook wel ‘ouderen(huishoudens)’ of ’55-plushuishoudens’ genoemd.

Lees hier het rapport van ABF in opdracht van het ministerie van BZK
Lees hier de Kamerbrief van de minister


Terug